הדר לוין

כניסה למערכת הניהול

Quote

מוטב לעשות דבר לא מושלם,
מאשר לא לעשות דבר מושלם

~ רוברט ה. שולר ~
Next